تبلیغات
لینک های بروز شده فایل های سایت | دکتر حسن عباسی


همایش ها :

سخنرانی دکتر حسن عباسی در همایش حزب الله سایبری

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برنامه راز :

برنامه راز با موضوع دکترین شمشیر داموکلس در جنگ نامتقارن غزه

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برنامه ققنوس :

برنامه ققنوس با موضوع بررسی حرکت کلان سینمای ایران | نسبت علوم انسانی و سینما

برنامه ققنوس با موضوع هالیوودیسیم و تاثیر آن بر سینمای ایران

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◄ کلبه کرامت : (مجموعه زنای ذهنی)

زنای ذهنی ۱ | جلسه ی ۲۶۷ کلبه کرامت

زنای ذهنی ۲ | جلسه ی ۲۶۹ کلبه کرامت

زنای ذهنی در زندگی دوم ۴ | جلسه ی ۲۷۳ کلبه کرامت


کلبه کرامت : (سایر)

• ذهن افسرده | جلسه ۲۵۸ کلبه کرامت